Ik ben nog nooit in

0%


Ik ben nog nooit in

Zeeland geweest


aarwater wordt gebruikt door binnenvaartschepen tot CEMT‑klasse VIb en pleziervaart.
 omgeving zijn werktuigen van de rendierjagers van de Ahrensburgcultuur gevonden.

Ik ga graag op mini-vakantie naar een Nederlandse regio die ik om de een of andere reden interessant vind. De exacte locatie laat ik grotendeels bepalen door de prijs voor een overnachting én of er honden welkom zijn in het hotel. Dat betekent dat ik vrijwel altijd op de iets minder toeristische plekken terechtkom. Dorpen met namen als Groesbeek, Schoorldam en Maren-Kessel. Doorgaans niet de meest bruisende plekken.

Met ironische lelijkheid heb ik niet zo veel. Ik vind juist de waarachtigheid van die plekken mooi. Ongepolijst en functioneel. En bovendien bestaan die dorpen niet in een vacuüm; de Nederlandse bossen, polders en waterwegen eromheen zijn misschien niet altijd overal even mooi, ze zijn wél fascinerend.

Een wereldreiziger ben ik niet. Maar het is ook niet zo dat ik vind dat je eerst Nederland moet hebben gezien voordat je naar het buitenland gaat. Ik hoop alleen dat ik met mijn foto's laat zien dat Nederland óók heel bijzonder is. Op niet-ironische wijze.

I like to venture on a mini-vacation to a Dutch region that I find interesting for one reason or another. The exact location is largely determined by the price of an overnight stay and whether dogs are allowed in the hotel. That almost always means that I end up in slightly less touristy places. Villages with names such as Groesbeek, Schoorldam and Maren-Kessel. Usually not the busiest of places.

I don't care much for ironic uglyness. I really like the truthfulness of those places. Unpolished and functional. And besides, those villages don't exist in a vacuum; the Dutch forests, polders and waterways around them may not always be equally beautiful, but they are fascinating.

I am not a world traveler. But I also don't think you should have seen the country where you're from before you go abroad. Through my photos, I just hope to show that the Netherlands is also a special place. In a non-ironic way.